MINŐSÉGPOLITIKÁNK

A KOLLÁR-VILL Bt. vezetősége és munkatársai elkötelezettek az iparágban előírt szakmai- és a társaság által vállalt egyéb követelmények maradéktalan teljesítése iránt.

A Társaság a villamos forgógépek javítása, karbantartása, felújítása tevékenységeiben elsődleges célkitűzése az optimális nyereségszint mellett a kifogástalan minőségű szolgáltatás folyamatos biztosítása. Mindezt a munkatársak a bevezetett minőségirányítási rendszer folyamatainak és hatásos működésének folyamatos fejlesztése mellett teszik.

Ennek érdekében a KOLLÁR-VILL Bt.:

 • Az érdeklődők és a leendő megrendelők igényeit a rendelkezésre bocsátott információk átvizsgálását követően a szükséges kiegészítések, pontosítások, egyeztetések során oly mértékben kívánja megismerni – a meglévő sokéves szakmai tapasztalat figyelembe vételével – hogy a megrendelők kifejezett igényein túl lehetőség szerint az általuk elvárható (látens) igények is érvényesüljenek.
 • A megrendelőkkel folytatott és a szervezeten belüli, valamint a szállítókkal (alvállalkozókkal, beszállítókkal) való kommunikáció során biztosítja, hogy a felmért, illetve meghatározott igények a megvalósítás során a szakma számára egyértelműek, megvalósíthatóak legyenek.
 • Vállalkozásai során azok minden fázisában a szerződésben, megrendelésben vállalt követelmények, a szakmai előírások, jogszabályi követelmények maradéktalan betartása és partnerei általi betartatása vezérli.
 • Folyamatosan figyelmet fordít a munkatársak korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, alkalmazására.
 • A minőségre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát úgy szabályozza, hogy annak eredménye a Megbízó igényei maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen.
 • A társaság a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a megrendelők igényeinek magas színvonalú kielégítéséhez:
 • szervezett tevékenységével,
 • belső költségeinek csökkentésével és hatékonyságának növelésével,
 • a telephelyének fejlesztésével,
 • javító-, szállító-, anyagmozgató gépparkjának fejlesztésével,
 • vizsgáló eszközparkjának és ehhez kapcsolódó fejlesztésével,
 • alapanyag- és tartalék alkatrész, villanymotor készletének racionális kialakításával,
 • munkatársai felkészültségének és szakmai fejlődésének emelésével,
 • szolgáltató kapacitásának racionális bővítésével,
 • valamint a meglévő szolgáltatásán túlmenően egyéb kapcsolódó többletszolgáltatások kialakításával és ajánlásával járul hozzá.

A folyamatokra vonatkozó konkrét célkitűzéseket a KOLLÁR-VILL Bt. vezetősége meghatározta, dokumentálta, teljesülésüket ellenőrzi, a célkitűzéseket a megrendelői elvárásoknak és a Társaság elvárásainak megfelelően módosítja, aktualizálja.

A Társaság minőségcéljainak megvalósításához elvárja szállítói (alvállalkozói, beszállítói) azonosulását, elkötelezettségét is. Mindezekek érdekében a szállítók kiválasztásánál törekszik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított partnerek alkalmazására.

A Társaságnál a minőségért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A KOLLÁR-VILL Bt. minden munkatársa felelős saját munkája minőségéért, a minőségirányítási rendszer előírásainak betartásáért.

Környe, 2020. február 13.